Videoproduktion

man med videokamera

Presentationer

Vi gör videopresentationer för organisationer och företag. En presentationsvideo för visning eller distribution på dvd kan också med fördel kompletteras med en integrerad webplats.

Musikvideo

Vi har också producerat video för dansare, teatergrupper och musiker som vill presentera sig för arrangörer etc med en dvd för sina kunder.

Reportage

Vi har gjort många reportage på uppdrag av olika organisationer.Några exempel på internationella reportage nedan.

Vi har erfarenhet av de speciella krav som ställs på en saklig framställning. En dokumentärfilm måste ge relevant och begriplig information, oavsett vem avsändaren är.

videoomslag filmtitel en kopp kaffe

Hur ser kaffets väg ut från odlare till konsument? Vilka villkor gäller för odlarna, vilka är mellanhänderna, och hur ser de svenska kaffeproducenterna på saken?
I produktionen "En kopp kaffe" granskas hela kedjan från odlare i Sydamerika till det dukade bordet hos kaffeälskare i Sverige.
(uppdragsgivare: Rättvisemärkt)
videoomslag filmtitel Lön för mödan

Hur länge behöver du arbeta för att ha råd med en chokladkaka? Kakaoplockaren Macario Ramirez får ta sina barn till hjälkp och slita i dagar för att få ihop pengar motsvarande kostnaden för en chokladkaka - medan börsmäklaren Bill, som köper och säljer kakao på råvarubörsen i London bara behöver arbeta sekunder för att få ihop lika mycket.
I produktionen "Lön för mödan - om rättvis handel" möter vi dem bägge. Och följer chokladkakans väg från odlare till konsument. (Producerad med stöd från Sida.
Uppdragsgivare: FS, SKR, SBUF och SMU.)videoomslag Skyldig - men vems är skulden

Hur ser de fattiga länderna skuldkris ut? Med utgångspunkt från situationen i Honduras granskas villkoren för de fattiga länderna och dess kostnader för amorteringar och räntor på lån de måste betala till den rika världen i produktionen "Skyldig - men vems är skulden".
(uppdragsgivare: SKR. Producerad med stöd från Sida.)Kontakta Birger Nilsson för frågor om videoproduktion.© Ordbrukarna.

Webesign av Andreas Viklund. Anpassad av Michael Anderson.