Grafisk formgivning

illustration grafisk formgivning

Tidningar

tidning

Vi är vana att arbeta med tidningar i tabloid- och magasinsformat. Vi kan åta oss tillfälliga likaväl som fortlöpande produktioner. Tack vare vårt nätverk av journalister, fotografer och illustratörer har vi erfarenhet och kunskap i hela kedjan.Vi har kontakt med tryckerier i Sverige och utomlands och ordnar gärna även tryck till konkurrenskraftiga priser.Vi kan också ge tidningar en ny form eller uppfräschning av den gamla. Våren 2006 gav vi de kristna socialdemokraternas tidning en välbehövlig ny form, som blev mycket uppskattad. Vi har också medverkat i framtagning av andra tidningsformat.


videoomslag

Andra uppgifter kan vara omslag till dvd, cd eller video. Eller affischer, flygblad och utställningsskärmar. Och naturligtvis böcker och årsredovisningar. Inget uppdrag är för stort eller smått är en sliten klyscha. Men med vårt sätt att jobba stämmer det verkligen.

Kontakta oss med din förfrågan!© Ordbrukarna.

Design av Andreas Viklund och Michael Anderson.