Portfolio

Grafisk formgivning

Vi kan göra löpande grafisk formgivning och produktion av tidningar och tidskrifter, eller hjälpa till att kapa toppar. Eller ge form åt tidningar, böcker, foldrar, kataloger och årsberättelser. Naturligtvis kan vi också utarbeta en eller uppdaterad form åt en existerande tidning eller tidskrift.

Några exempel på tidigare uppdrag inom området:

Före och efter.

Ny grafisk form åt de kristna socialdemokraternas tidning Se artikel i Cap&Design

Tidning Tillsammans mot rasism, för Centrum mot rasism.

Tidning Tillsammans mot rasism, producerad för Centrum mot rasism.

Tidning Inter Press Service.

Nyhetstidning för IPS, Inter Press Service, att användas i marknadsföringssyfte.

Tidning Du och jobbet.

Tidningen Du & Jobbet - Ordbrukarna hjälpte till med den löpande produktionen, under perioder av hög belastning.

Videoomslag X-et

Video om konstnären X-et. En lågbudgetproduktion, framställd till minimala kostnader. Ordbrukarna gjorde video och omslag.

Folkhögskolekarta.

Guide över alla sveriges folkhögskolor, gjord för Folkhögskolornas riksorganisation


site info

© Ordbrukarna.

Design av Andreas Viklund och Michael Anderson.