Ordbrukarna

Ett kreativt nätverk

Din resurs inom media!

Ordbrukarna startade i mitten av 1990-talet som ett nätverk av journalister och grafiska formgivare. Vår styrka har hela tiden varit flexibiliteten av att jobba i nätverk. Det innebär ett fortlöpande utbyte av ideer och kunskap samt ett dynamiskt sätt att jobba i såväl mindre som större projekt. Det innebär också att vi har tillgång till kompetens inom olika områden.

image example

Med den grundläggande tanken i ryggen har vi också kunnat ge oss in på nya verksamhetsområden, och knutit nya medarbetare till nätverket. Idag arbetar Ordbrukarna inte bara med grafisk formgivning och journalistik, utan även med videoproduktion, översättning/dubb av video och film samt web och e-lärande.

Vi arbetar också med olika kombinationer av media - som web, interaktiva läromedel/presentationer och video.
© Ordbrukarna.

Design av Andreas Viklund. Anpassad av Michael Anderson.